Үр дүн: Байр суурь

Өглөөд дугуй жийж, идэвхтэй дасгал, хөдөлгөөн  хийж явтал эртний танил дүү жолооч эмэгтэй замын уулзвар дээр зогсож тааралдав. Дуу алдан…