Өндөр албан тушаалтнуудын хөрөнгө, орлогыг зарлалаа

Өндөр албан тушаалтнуудын хөрөнгө, орлогыг зарлалаа

Өндөр албан тушаалтнуудын хөрөнгө, орлогыг зарлалаа

Авлигын эсрэг хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.1-т заасан Авлигатай тэмцэх газарт мэдүүлгээ гаргаж бүртгүүлсэн төрийн өндөр болон бусад 282 албан тушаалтны 2018 оны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн хураангуйг АТГ нийтэд зарлалаа.

Цаашид холбогдох хуваарийн дагуу яам, агентлаг, шүүх, прокурор, нутгийн өөрөө удирдах болон нутгийн захиргааны байгууллагын мэдүүлэг гаргагчдын хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг олон нийтэд нээлттэй байршуулах гэнэ.

Дараагийн удаад 2019 оны 4 дүгээр сарын 19-ний өдөр Ерөнхий сайд, Шадар сайд болон яамдын харьяа төрийн байгууллагад ажиллаж буй албан тушаалтнуудын ХАСХОМ-ийг сайтад байршуулах ажээ.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг  энд http://www.xacxom.iaac.mn/ дарж үзнэ үү.

leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create AccountLog In Your Account